Styromatic Företagsinfo
Styro_kontakt

Styromatic AB har byggt automatikutrustningar, apparatskåp och manöverpaneler sedan mitten av sextiotalet. Vi är idag 29 anställda som arbetar med industriella styr- och reglerutrustningar


- Konstruktion
- Programmering
- Montage
- Driftsättning
- Service
- Underhåll

Kundanpassade utrustningar är vår specialitet men vi utför även serieproduktion och legoarbeten. Vi är leverantör till producenter av bland annat:


- Råsorteringar
- Justerverk
- Virkestorkar
- Portar
- Hissar
- Ventilation
- Värme
- Reservkraftaggregat
- Pumpstationer
- Smältverk


Box 701 / 931 27 Skellefteå / Tel. 0910 - 71 45 00 / Fax 0910 - 71 45 19


Copyright © 2011 Intressenterna AB. Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

Referensprojekt


Skellefteå Kraft Arena

Facebook Luleå

Bravikens Sågverk

E/S Skellefteå